• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Shell/NAM-winningsplan proberen op waarde te schatten? Lees vooraf het onderstaande en het artikel.

‘Cherry-picking’ uit het artikel: “Als de bodem schudt...”

Hoewel ons bekend is, dat dhr. Sintubin “cherry-picking”  als regel niet waardeert, geven we toch enkele kernpunten weer van zijn bijdrage uit een artikel in www.nationalgeographic.nl . Dit om de om de lezer te enthousiasmeren om het hele artikel te lezen.

Lees meer...

Persbericht 22 juli 2016

Een onafhankelijk kenniscentrum: ‘Bodem, Ondergrond en Mijnbouw’ is noodzaak. Alders is aan zet.

Vertrouwen in het meten en monitoren onder de regie van de NAM, de exploitant van het gas, is er niet. Bij de Groningers niet en ook niet in de Tweede Kamer. De Groninger Bodem Beweging  heeft  daarom samen met anderen, met (semi) wetenschappelijke en private kennis op het domein van de ondergrond en het meten en monitoren, een voorstel gedaan aan dhr. Alders voor het oprichten van een onafhankelijk kenniscentrum met de naam: Kenniscentrum Bodem, Ondergrond & Mijnbouw.

Lees meer...

Reactie GBB op het eerste wetenschappelijk tussenrapport van Gronings Perspectief

Herdefiniëring van het begrip 'veiligheid' is noodzaak!

Komend gaswinningsbesluit daarop afstemmen!

Naar 12 miljard m3.

Hoogste tijd om het begrip veiligheid niet meer alleen uit te drukken in ‘de kans om dood te gaan’ als gevolg van de aardbevingen. De schades aan huizen als gevolg van de mijnbouw hebben een breed en diepgaand negatief effect op de gezondheid en veiligheid van Groningers. Dit blijkt uit het wetenschappelijk onderzoek van prof. Postmes.

Lees meer...

Tien tips voor de NAM-directeur om het vertrouwen te herstellen.

‘Als de vos de passie preekt; boer pas op je kippen!’ Een oud gezegde, maar het heeft niets aan zeggingskracht verloren. En zeker niet als de directeur van de NAM weer zijn betrokkenheid verwoordt met de schadeproblematiek veroorzaakt door zijn eigen NAM.

Lees meer...

GBB was in gesprek met het NAM/CVW over de zee van C-Schades

Op donderdag 7 juli was er een gesprek tussen een delegatie van  het bestuur  GBB (Albert Hebels en Dick Kleijer) en een deel van het management CVW op basis van een gespreksnotitie van Albert Hebels, penningmeester GBB. Dit naar aanleiding van de zee aan C-schades die het gaswinningsgebied Groningen overspoelt.

Lees meer...

Bestaat toeval in het gaswinningsdossier?

Van die onderwerpen die niets met elkaar te maken hebben. Dat minister Kamp een persbericht laat uitgaan waarin wordt vermeld dat de gaswinning wordt verlaagd naar 24 miljard m3 per jaar.  De pers neemt dit over en heel Nederland neemt kennis van deze komende vermindering van de gaswinning. Maar in zijn persconferentie vertelt hij, dat het minimaal 24 miljard m3 per jaar zal zijn en dat in de helft van het aantal jaren dit  waarschijnlijk verhoogd zal worden en mogelijk zelfs tot maximaal 30 miljard m3. Het kan in werkelijkheid dus toch gewoon rond de 27 miljard m3 uitkomen.

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

@GRONBB

deel deze pagina