• 1
  • 2
  • 3
  • 4

De verstevingsoperatie verloopt te traag en wordt massaal!

Henk Kamp: Gaat u maar rustig slapen in Groningen… Pardon!?

 

Het blijkt dat de verstevigingsmaatregelen die de Hans Alders als Nationaal Coördinator Groningen (NCG) moet nemen, vele malen ingrijpender zijn dan tot nu toe verondersteld. Dat, terwijl deskundigen een toename van de bodembeweging voorspellen in de komende jaren.

Lees meer...

Traagheid van de verstevigingsoperatie is een te groot risico!

Persbericht GBB van 5 december 2016

Gaswinning leidt tot levensgevaar en zeker als kwetsbare huizen nog niet verstevigd zijn. De overheid neemt niet de verantwoordelijkheid om de gaswinning in Groningen te stoppen of naar een werkelijk veilig niveau terug te brengen. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat er doden vallen, moeten de gebouwen dus snel en goed worden verstevigd. Waarbij rekening gehouden wordt met een stevige beving. Helaas verloopt de verstevigingsoperatie veel te traag. Wat leidt tot onaanvaardbare risico’s.

Lees meer...

Wat is de overeenkomst tussen een slak en de verstevigingsoperatie?

snail 1547648 640

Gaswinning leidt tot levensgevaar. De overheid neemt niet de verantwoordelijkheid om de gaswinning in Groningen te stoppen of naar een werkelijk veilig niveau terug te brengen. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat er doden vallen, moeten gebouwen worden verstevigd. Dat uw huis grotendeels vernietigd kan worden, wordt beschouwd als een niet te voorkomen “fact of life”. Jammer voor u, maar maatgevend is slechts dat u levend uit het ingestorte pand kan komen.

Lees meer...

NCG neemt advies continueren 4000 euro regeling over!

De Nationaal Coördinator Groningen, dhr. Alders, neemt het advies over van de Maatschappelijke en Bestuurlijk Stuurgroep m.b.t. de wenselijkheid van het continueren van de 4000 euro regeling .  Hij zal minister Kamp adviseren om ook zo te besluiten, aldus vertelde hij tijdens de Maatschappelijke Stuurgroep op 29 november 2016.

De GBB vindt het een goede zaak dat deze waardevermeerderingsregeling, na een positief besluit van minister Kamp, gecontinueerd kan worden. Immers, gemaakte afspraken met de overheid dienen niet na korte tijd opgeheven of aangepast te worden.
Want betrouwbaarheid van de overheid spiegelt zich in de mate waarin gemaakte afspraken daadwerkelijk ingevuld worden.

Bestuur GBB

29 november 2016

NAM stelt eenzijdig nieuw schadeprotocol vast

De NAM heeft na advisering door de NCG eenzijdig een nieuw protocol schade-afhandeling vastgesteld op 1 november 2016. Voor de GBB is het onbegrijpelijk en onverteerbaar dat de schadeveroorzaker NAM nog steeds eenzijdig een dergelijk protocol kan vaststellen en daarmee dus de inhoud van het protocol bepaalt.

Daarom heeft, zoals denkelijk bekend, de GBB elk direct of indirect overleg over het schadeprotocol met de NAM en/of NCG al eerder gestaakt. Elk overleg over het schadeprotocol waarbij de NAM het recht behoudt om het schadeprotocol eenzijdig vast te stellen, dient immers slechts ter legitimering van het handelen van de NAM.
Elke verwijzing van de NAM naar betrokkenheid en/of medeverantwoordelijkheid van de GBB voor dit protocol berust dan ook op wensdenken van de NAM.

Ga voor het nieuwe protocol van de NAM naar de website van de Nationaal Coördinator Groningen. Bij de NAM is het nieuwe protocol vooralsnog onvindbaar.

Protocol schadeafhandeling

Onderzoek door Witteveen en Bos in Emmen niet goed genoeg. Buiten de contouren wel?

De firma Wittenveen en Bos is in opdracht van de NAM ook leidend bij het zoeken naar oorzaken voor schades in het buitengebied van het Groningengasveld (voorheen heette dat “buiten de contouren”). De GBB heeft van het begin af aan niet in de begeleidingscommissie van dat onderzoek willen participeren. De GBB wilde en wil niet de vlag zijn die de lading van dergelijk onderzoek moet afdekken.

Als men onderstaande tekst van 1 Vandaag leest over de slechte kwaliteit van het onderzoek van Witteveen en Bos naar schade in Emmen, dan komt de gedachte boven: “ wat betekent dit voor de geloofwaardigheid en geldigheid van het onderzoek naar schades buiten de contouren?
Misschien iets voor de NCG om eens de gedachten over te laten gaan?

 

Website 1 Vandaag over 'Rapport aardbeving Emmen 'stinkt''

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

@GRONBB

deel deze pagina