• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Raadsvergadering Delfzijl 26 mei 2016

Leden van de GBB spraken in bij meerdere gemeenteraadsvergaderingen waarin het winningsplan van de NAM werd besproken.

Zo ook in Delfzijl waar Bea Blokhuis op 26 mei het woord nam. 

Klik hier om haar toespraak te lezen. {pdf}

Het gasbesluit van Kamp

De GBB spreekt in: Groningen verliest, als de NAM zo blijft winnen!

 

Minister Kamp moet begin juli wederom een gaswinningsbesluit nemen. De inzet van de NAM is een nieuw winningsplan. Hierin trekt de NAM zich weinig aan van alle problemen in Groningen en stelt voor er weer een schepje bovenop te doen: van 27 miljard kuub naar 33 miljard kuub gas. Dit kan perfect volgens haar eigen risicoanalyse. De NAM stapt hierbij over alle onzekerheden heen en bovendien over de ellende die alle schade voor de bewoners met zich meebrengt. Het enige criterium voor de NAM lijkt te zijn: de kans op doden. Een wel erg 'ver-engt' veiligheidsbegrip.

Lees meer...

DOE MEE!

Maak het juridisch vervolgen van de NAM mogelijk!
Stort op NL32 RABO 0309 0818 31 t.n.v. ‘Recht voor Groningen.

Het strafrechtelijk vervolgen van de NAM is mogelijk als we doorzetten. Niet opgeven. Daarom heeft onze advocaat, mr. Spong, al een klaagschrift ingediend bij het Gerechtshof Leeuwarden/Arhem vanwege het niet vervolgen van de NAM door de Officier van Justitie, mr. van Rest, te Groningen.

Lees meer...

NAM/CVW handelt al alsof de Shell failliet is.

En reduceert nu al het aantal mijnbouwschades!

Wie denkt dat schadeherstel en voorafgaande schade-erkenning in het gaswinningsgebied daadwerkelijk ruimhartig gebeurt, zoals minister Kamp voortdurend beweert, heeft geen kaas gegeten van de praktijk in het gaswinningsgebied Groningen.
Want het hoofddoel blijkt nu al te zijn om zo min mogelijk schades te erkennen en ook om weinig mogelijk te verstevigen. De Shell/NAM wil het geld in de knip houden bij afnemende gasbaten met als gevolg dat nu meer burgers buiten gesloten worden van het recht op schade herstel en preventie.

Lees meer...

GBB: hoogste tijd voor parlementaire enquête naar gaswinning!

Het boek de 'Gaskolonie' toont nog eens de noodzaak aan om met de hoogste spoed een parlementaire enquête te houden naar de besluitvorming rondom de gaswinning en wel vanaf het begin van de gaswinning. Ook de rol en invloed van Shell/Exxon moet duidelijk worden in het verleden en heden.
De hoogste tijd omdat de hoofdrolspelers nu nog leven. En nu nog een goed inzicht verkregen kan worden hoe gehandeld is bij deze besluitvorming en waar dit daadwerkelijk toe geleid heeft. Waaruit voor het heden en de toekomst lessen getrokken kunnen worden.


Het Bestuur Groninger Bodem Beweging.

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

@GRONBB

deel deze pagina