• 1
  • 2
  • 3
  • 4

GBB –succes door studie van geoloog van der Gaag

Eindelijk komen er tiltmeters in Groningen!

 

Deze studie toont overtuigend het nut en noodzaak aan van plaatsing tilt meters.  Groningen is een een achtergebleven gebied m.b.t. de inzet van  tilt meters.

 

tilt

 

De NCG bezwijkt onder de overtuigende argumenten en hij deelde in de Maatschappelijke Stuurgroep van 20 juni 2017 mee, dat hij een pilot onderzoek gaat doen: “De NCG is voornemens in dit onderzoek geen andere meettechnieken op te nemen. Over de opzet, uitvoering en financiering van het pilot-onderzoek zal de NCG overleg voeren met de minister van Economische Zaken en NAM.”
Nu maar weer een afwachten hoe lang dit overleg en het de pilot op zich laat wachten.

Hij vermeldt ook:
“Voor de pilot kunnen plaatsen en objecten waar tiltsensoren geïnstalleerd worden gekozen worden die genoemd worden in het onderzoek van de GBB.”
Met dank aan dhr. van der Gaag. Deze dank is echter afkomstig van de GBB.

 

(Zie ook: Wereldwijde tilt meter monitoring en de meerwaarde van tilt meters in Groningen )

Wereldwijde tilt meter monitoring en de meerwaarde van tilt meters in Groningen

Studie  door P van der Gaag, geoloog, naar tilt meters op verzoek van GBB.
Conclusie GBB: Tilt meters zijn noodzakelijk in het aardbevingsgebied Groningen!

Klik hier om het rapport te lezen. {pdf} 

 

(Referentielijst komt op 20 juli.) 

Huidige concept versie schadeprotocol (14 juli 2017) heeft geen draagvlak bij de GBB en het Groninger Gasberaad.

gbbgg

De GBB en het Groninger Gasberaad zijn betrokken bij de gesprekken over een nieuw schadeprotocol.  In vertrouwen hebben zij een concept schadeprotocol gekregen.

RTV Noord is in het bezit geraakt van de laatste versie en vermeldt dit op hun website op 17 juli 2017, en schrijft:“Het nieuwe schadeprotocol  rust op vier pijlers: verantwoordelijke staat, rechtvaardige schadebepaling, menselijke maat en onafhankelijkheid. Daarmee worden de eisen van organisaties als de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad ingewilligd.”

Lees meer...

Het beroep gaswinningsbesluit bij de Raad van State

Spelen NAM en EZ elkaar de bal toe?

elkaar de bal toespelen

 

Op 13 en 14 juli 2017 speelde het beroep tegen het winningsbesluit van de Minister Kamp bij de Raad van State. In de trein huiswaarts liet ik het geheel nog eens de revue passeren. Ik bedacht me, dat de GBB met vele andere appellanten (bezwaar hebbenden ) dit besluit aanvochten omdat:
- de gaswinning van minimaal 24 miljard, en ook door de minister inmiddels ‘éénzijdig’ teruggebracht naar 21.6 miljard, nog te hoog wordt geacht,
- het winningsbesluit niet voor een periode van 5 jaar moet gelden.
Het was een merkwaardig en verwarrend geheel ondanks de goede leiding van de Raad van State. Verwarrend door de rollen van NAM en het Rijk.

Lees meer...

Belangstelling uit het buitenland

De nieuwszender Al Jazeera heeft een reportage gemaakt over de mijnbouwproblemen in Groningen.
In de reportage komt o.a.onze vicevoorzitter Derwin Schorren aan het woord.

GGB EIST VERNIETIGING GASWINNINGSBESLUIT !

Vandaag , 13 juli 2017, stond de GBB weer bij de Raad van State om een veilige toekomst voor het gaswinningsgebied te bepleiten.
De politiek gedraagt zich immers als een haas die in het felle licht van de koplampen van een auto staart. Men houdt zich beleidsmatig doodstil m.b.t. het daadwerkelijk verlagen van de gaswinning.

Burgers rest niet anders dan het juridische traject.

Kernpunt van het pleidooi van onze advocaat, mr. Goede, is dat er gesold wordt met de veiligheid van de Groningers en dat de overheid nalaat om een toereikend beleid te voeren. Terwijl er mogelijkheden zijn.

Lees de pleitnota van de GBB advocaat  gericht op vernietiging van het besluit: PLEITAANTEKENING Instemmingsbesluit 2016 en wijzigingsbesluit 2017 gaswinning GroningenInstemmingsbesluit 2016 en wijzigingsbesluit 2017 gaswinning Groningen {pdf}

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina