• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Vijf jaar lang op een te hoog niveau gaswinnen!

Kabinet (VVD en PvdA) blokkeert Raad van State voor 5 jaar.
Minister Kamp haalt zijn gram?

Minister Kamp is de absolute winnaar van het gasdebat van 14 september 2016.
Zijn plan om minimaal 24 miljard kuub gas per jaar te winnen, en dat gedurende 5 jaar, blijft volledig overeind.
Regeren over het politieke graf heen. Een volgend kabinet wordt buiten spel gezet, evenals de regio!

Lees meer...

Uitstel nieuwe gasconversie fabriek

Een belofte van Kamp blijkt weer eens niets waard.

Bij gasconversie wordt van hoog calorisch gas (importgas veelal) laag calorisch gas gemaakt zoals het gas afkomstig uit het Groninger veld. De conversie capaciteit is eerder als ontoereikend vastgesteld om grote pieken op te vangen en om de gaswinning op jaarbasis uit het Groningerveld naar beneden te brengen. Daarom zou in 2017 begonnen worden met de bouw van een nieuwe fabriek voor gasconversie.

Lees meer...

RUG onderzoek naar ervaringen met verkoop van woningen in het aardbevingsgebied

(Onderstaande tekst is van prof. de Kam)

 

In totaal 1.200 woningeigenaren hebben de enquête ingevuld, daarvan hadden 640 hun woning nu of in het recente verleden te koop staan. Van deze 640 eigenaren hebben 137 hun woning recent verkocht.

Een klein deel is positief gestemd over het verloop van de verkoop, maar een grote meerderheid heeft problemen bij de verkoop, waarbij de aard, ernst en achtergrond van die problemen per individu sterk verschilt.

Het onderwerp blijkt bij een aanzienlijk aantal respondenten (veel) emotie op te roepen.

Lees meer...

Het gebouw, haar fundament en de grond(houding)

Input Groninger Bodem Beweging, 8 september, Vaste Kamercommissie EZ, Gasbesluit, Derwin Schorren

 

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken,

Ik dank u als vertegenwoordiger van de Groninger Bodem Beweging voor de meerdere gelegenheden die u ons biedt om u te informeren over het gasdebacle dat plaatsvindt in onze provincie Groningen.

Feit: Gaswinning leidt tot compactie. Compactie leidt tot bodemdaling. Bodemdaling gaat schoksgewijs of geleidelijk. En Shell en EZ leiden (met een korte ‘ei’). En Groningen lijdt (met een lange ‘ij’)!

Lees meer...

Korte bezettingsactie van het CVW door leden GBB !

Leden van de GBB hebben op donderdag 8 september een bliksemactie (en waarschuwingsactie) gehouden door het CVW tijdelijk te bezetten.

Lees hier het persbericht {pdf} waarom leden van de GBB zich hiertoe gedwongen voelden en wat het eisenpakket is.

HET JURIDISCHE TIJ KEERT !

De juridische arbiter (NCG) anticipeert op omkering van de bewijslast. Positie schadelijder juridisch meer in balans tegenover de NAM.  Zie daarvoor de uitspraken van de juridische arbiters.

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

@GRONBB

deel deze pagina