groninger land

Aanstaande zaterdag 13 december is er weer een Leden voor Leden bijeenkomst op het GBB kantoor in Loppersum.

Er is gelegenheid om onderling kontakten te leggen en te praten over alles wat speelt rondom de aarbevingen en de gevolgen. Ook zijn enkele bestuurleden aanwezig om op een laagdrempelige manier mee in gesprek te gaan over de GBB, de gaswinning, aardbevingproblematiek en alles wat daarmee samenhangt. Er is koffie, er is thee.

Zaterdag 13 december, van 14:00 tot 17:00, kantoor GBB, Stationslaan 8, Loppersum

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina