04 GBB Kockelkoren aardgascondensaat en productiewater

Bij het winnen van gas komt water van 3 km diepte mee omhoog. Dit zogenaamde aardgascondensaat of productiewater is zwaar verontreinigd. Het wordt afgevoerd naar Farmsum via een afzonderlijk pijpleidingennet. Boert het SodM ook zelf controles uit of geeft zij alleen opdracht aan de NAM om deze contr…

05 GBB Kockelkoren afbouw gaswinning

De minister wil de gaswinning rond 2025 nagenoeg gestopt hebben. Hoe realistisch zijn de plannen van de minister?

06 GBB Kockelkoren bodemdaling

Veel boeren constateren op het land hier en daar onverklaarbare verzakkingen. De Commissie Bodemdaling en ook de NAM bezweren dat de bodemdaling door de gaswinning dit niet kan veroorzaken. Kan er ongelijkmatige bodemdaling optreden door de gaswinning?

07 GBB Kockelkoren relatie tussen zoutwinning en bodemdaling

In hoeverre kunnen effecten van gaswinning en zoutwinning elkaar beïnvloeden? Wat zijn de grootste risico’s van de zoutwinning? De incidenten rond mijnbouw in Noord-Nederland nemen toe. Welke maatregelen kan en zal het SodM nemen?

Verdwenen vertrouwen 2

In de aanloop naar vandaag (het bezoek van de Kamercommissie EZK) is mensen gevraagd of ze mee wilden werken aan een videobooschap voor de Kamerleden.

Vanwege de drukke agenda van de Kamerleden, is een verkorte versie getoond.

Verdwenen vertrouwen 2 lang

In de aanloop naar vandaag (het bezoek van de Kamercommissie EZK) is mensen gevraagd of ze mee wilden werken aan een videobooschap voor de Kamerleden.

Anti Shell activisme in Groningen en Nigeria

Het copyright van deze film berust bij https://milieudefensie.nl/ die we bij deze hartelijk danken voor het mogen delen!

GBB interview vicevoorzitter Derwin Schorren, deel 1

Interview met Derwin Schorren over de gevolgen van het gasbesluit van minister Eric Wiebes. Zie ook deel 2 op dit kanaal.

GBB interview vicevoorzitter Derwin Schorren, deel 2

Het tweede deel van het interview met Derwin Schorren over de gevolgen van het gasbesluit van minister Eric Wiebes.

InsprekenGroningerStaten12 12 2018

Op 12 december 2018 mocht onze vice voorzitter Derwin Schorren, inspreken bij de ‘Commissie Bestuur, financiën en veiligheid’ over het instemmingsbesluit gaswinning Grongerveld, van minister Wiebes van EZK. Dit fragment was de bijdrage van Derwin. De naam onder het fragment klopt uiteraard niet.