Groninger Bodem Beweging

De Groninger Bodem Beweging (GBB) is een vereniging opgericht op 6 november 2009 met als doel:

Het opkomen voor de belangen van mensen die directe of indirecte schade hebben door de gaswinning in het Groningen gasveld. 

Belang van veiligheid steeds groter
Het aantal aardbevingen is sterk toegenomen sinds de oprichting van de GBB. Drie aardbevingen springen eruit: de beving van 15 augustus 2012 in Huizinge, de beving van 30 september 2014 in Ten Boer, die zelfs in Groningen-stad werd gevoeld, en de beving in Zeerijp op 8 januari 2018. Hierdoor is de complexiteit van de problematiek en het aantal getroffen inwoners van Groningen explosief toegenomen.

Onze doelgroep is inmiddels uitgebreid van mensen met daadwerkelijke schade, naar mensen in heel Groningen. De GBB brengt de aardbevingsproblematiek via de media en politiek in Nederland en zelfs tot ver over de grenzen onder de aandacht!

Meer dan 4.000 gezinnen steunen de initiatieven van de GBB als lid. Ook je steun betuigen? Word lid. Samen staan we sterker!