Waarom is de GBB opgericht

De vereniging Groninger Bodem Beweging (GBB) is opgericht op 6 november 2009. Ons doel:

Opkomen voor de belangen van mensen die schade ondervinden (financieel en/of emotioneel) als gevolg van de gaswinning in het Groningen gasveld.

De vereniging is opgericht doordat het aantal aardbevingen in Groningen toenam en duidelijk werd dat de gaswinning daarvan de oorzaak is. Na oprichting van de GBB bleef het aantal aardbevingen toenemen. Een keerpunt vormde de beving van 16 augustus 2012 in Huizinge. Hierdoor werd naast schadeafhandeling ‘veiligheid’ het tweede belangrijke speerpunt voor de GBB.

Meer weten over het hoe en waarom? Lees de ontstaansgeschiedenis van de GBB hier.