Nieuws

FTM schetst ongenuanceerd beeld over schadevergoeding

Op 8 april publiceerde Follow The Money (FTM) een artikel over de vergoeding van schade als gevolg van gasbevingen. FTM signaleert een aantal knelpunten waar alle Groningers die met het proces van schademeldingen te maken krijgen tegenaan lopen. Het lijkt erop dat in het artikel de werkelijke knelpunten onderbelicht blijven omdat eerst een paar bekende vooroordelen breed worden uitgemeten. De grondslag van de schadevergoedingsprocedure, namelijk het bewijsvermoeden (omkering van de bewijslast) wordt in het geheel niet belicht. FTM bevestigt hiermee het ongenuanceerde beeld dat elders in het land bestaat.

Bewilligingsverzoek Openbaar Ministerie in gaswinningszaak

Het Openbaar Ministerie wil de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) niet verder strafrechtelijk vervolgen. Dat is de strekking van een daartoe door het openbaar ministerie ingediend bewilligingsverzoek.

Bijna vier jaar nadat het gerechtshof de opdracht gaf tot vervolging van de NAM over te gaan, concludeert het Openbaar Ministerie dat er in een aantal gevallen weliswaar sprake is geweest van aanzienlijke tot zeer zware schade als gevolg van de door de gaswinning veroorzaakte aardbevingen maar van ‘concreet te duchten levensgevaar’ zou niet zijn gebleken.

Onderzoek naar de effecten van diepe bodemdaling: vragen naar de bekende weg?

Onlangs verscheen het adviesrapport van TNO en TU Delft over de diepe bodemdaling en – stijging. Het onderzoek was aangevraagd door IMG en had als vraag: kan de diepe bodemdaling en of – stijging schade tot gevolg hebben voor gebouwen? De aanleiding waren de vele schademeldingen in twee randgebieden van het Groninger gasveld (binnen 6 km afstand van de contouren van het Groningenveld): de zuidkant van de gasopslag Norg en in het zuidoosten van het Groningenveld.