Feiten & cijfers

Wist je dat…?

Februari 2019

Aardbevingen

 • Er in 2018 in totaal 97 aardbevingen in Groningen zijn geweest.
 • Er gemiddeld 41 aardbevingen per jaar zijn in Groningen.
 • Al in de jaren ’80 geopperd werd dat gaswinning aardbevingen veroorzaakt.
 • Er 1569 bevingen sinds ’86 zijn geweest in Nederland waarvan 1329 in Groningen.
 • Je in Groningen eigenlijk geen AARDbevingen maar GASbevingen hebt aangezien de bevingen niet door de natuur worden veroorzaakt.
 • De eerste aardbeving op Tweede Kerstdag 1986 was en die een kracht van 3.0 op de Schaal van Richter had.
 • De kans op een zware beving in 2019 aanzienlijk is: de seismische dreiging neemt toe tov het gasjaar 2017-2018
 • Je op het Gasbeving Portaal van de GBB kunt zien hoe veilig je woont? Ga naar: https://opengis.eu/gasbevingen/ onder kopje ‘Mijn Beving’.

Gaswinning

 • Het SodM al in 2013 adviseerde om de gaswinning terug te brengen tot 12 miljard kuub.
 • Shell in 2018 de hoogste netto-jaarwinst sinds jaren heeft behaald.
 • Shell in 2018 voor het eerst sinds jaren weer flink verdiende op zijn olie- en gaswinning.
 • In de Tweede Kamer al bijna 40 keer gedebatteerd is over de gaswinning in Groningen.
 • In het gasbesluit van Wiebes staat dat er in het gasjaar 2019 in totaal 19,4 miljard kuub gas gewonnen mag worden (maar bij een koud jaar nog veel meer).
 • Er in 2018 18,8 miljard kuub gewonnen is.
 • Er in totaal 2.212,9 miljard kuub gewonnen is.
 • Er nog voor 538,7 miljard kuub gas in de grond zit.
 • Er volgens het “basispad” nog 76,3 miljard kuub gewonnen gaat worden tot 2030.

Onveiligheid

 • Sommige Groningers met een evacuatie rugzak naast hun bed slapen.
 • De onveiligheid van Groningers 10 keer groter mag zijn dan ergens anders in Nederland.
 • Er geschat wordt dat er in de toekomst jaarslijks vijf sterfgevallen in Groningen door gezondheidsklachten als gevolg van de aardbevingen zullen zijn.
 • Er ongeveer 10000 Groningers gezondheidsproblemen hebben door alle problemen rond schade(afhandeling) en financiële onzekerheid.
 • Onveiligheid en problemen rondom de schadeafhandeling bij gedupeerden van de gaswinning de twee belangrijkste redenen voor stress zijn.
 • In Groningen de veiligheidsrisico’s van mensen hoger zijn dan elders in Nederland.
 • 1 op de 10 huiseigenaren zich onveilig voelt in zijn of haar eigen woning.
 • Ruim 5.000 Groningers emotieschade claimen bij NAM (Stichting WAG). In totaal hebben veel meer mensen immateriële schade.
 • Er in Groningen 118 doden kunnen vallen bij een beving van 5 op de schaal van Richter of hoger.

Schade

 • Meer dan 85.000 mensen meervoudige schade hebben aan hun huis door gasbevingen.
 • Er sinds de aardbeving van Huizinge (aug 2012) in totaal 101.313 schademeldingen ingediend zijn.
 • Er ruim 17.500 schademeldingen nog afgehandeld moeten worden.
 • Het TCMG begon met 15 inspecteurs per dag en er op dit moment op 120 inspecteurs per dag zijn.
 • Er 150.000 mensen (inclusief kinderen) zijn met schade.
 • Er nog 998 lopende “oude schadegevallen” bij Arbiter liggen.
 • Er 104 panden zijn gesloopt.
 • Er 608 panden met sloop bedreigd worden.
 • Er ruim 2.000 adressen met sloop bedreigd worden.
 • NAM 94 panden heeft opgekocht.
 • Er 90% van de 1.200 rijksmonumenten beschadigd zijn.

Versterking

 • Aardbevingsbestendig bouwen niet betekent dat je huis blijft staan.
 • De NCG verwacht dat de hele versterkingsoperatie mogelijk vijf tot zeven jaar gaat duren.
 • Er 428 huizen versterkt zijn en nog 15.710 huizen versterkt moeten worden.
 • De versterkingsplannen van Groninger gemeenten steeds dunner worden: die van Loppersum bestaat uit 53 pagina’s en Delfzijl beslaat slechts 1 pagina.
 • 80 procent van Groningse huiseigenaren negatief tot zeer negatief gestemd is over de aanpak van hun problemen.
 • Er 70 zorgcentra onveilig zijn.
 • Er 101 scholen onveilig en 9 scholen gesloopt zijn.

Juridisch

 • De GBB een strafproces tegen NAM is begonnen.
 • De GBB in beroep is gegaan tegen het gaswinningsbesluit 2018-2019.
 • De GBB Recht voor Groningen heeft opgericht om rechtszaken te voeren voor gedupeerden van gaswinning.

Waardedaling

 • Er 90.000 huizen gemiddeld meer dan 3% in waarde gedaald zijn.

GBB

 • De GBB stichting Stut en Steun heeft opgericht om gedupeerden te ondersteunen.
 • De GBB vier fakkeltochten heeft georganiseerd, waarvan de laatste 12.000 deelnemers had (januari 2018).
 • Het ledenaantal van de GBB de afgelopen 10 jaar is blijven stijgen en nu bijna 4.000 bedraagt.
 • De GBB in 2019 tien jaar bestaat.
 • De GBB het boek ‘Het is Pluis in Groningen’ uitgaf om mensen door een ‘lach en een traan’ kennis te laten maken met de aardbevingsproblematiek.
 • De opbrengst van het boek ‘Het is Pluis in Groningen’ naar stichting Recht voor Groningen gaat.