Nieuws

Het had allemaal veel efficiënter gekund

Wie van Loppersum via de Wirdumerweg richting Wirdum rijdt, ziet een eindje buiten het dorp links van de weg een nieuw wijkje. Er staan 25 woningen en in één daarvan wonen Janet en Simon Gorter en hun beide volwassen zoons. Op 16 november zijn ze er neergestreken. “Dit wijkje wordt wel vergeleken met een vakantiepark,” zegt Janet. “Nou, ik kan je verzekeren dat het wonen hier beslist geen vakantiegevoel geeft.”

Het idee dat de overheid zorgt voor de burger leeft hier nauwelijks meer

Janneke Hollander is psycholoog in het aardbevingsgebied. Ze ziet mensen kapotgaan aan de gaswinning en de gevolgen daarvan, maar vooral door hoe de overheid omgaat met zijn burgers. “Vanuit sociale betrokkenheid hebben we in 2014 het collectief Loppersum.psychologen opgericht. Mensen die grote akkerbouwbedrijven leiden gingen geestelijk naar de knoppen, terwijl zij zich altijd prima gered hadden. Krachtige mensen.”

“Alsof je gestraft wordt voor het verkopen van je huis”

Zonder hulp van haar werkgever was Astrid Lambeck vermoedelijk in de schuldsanering terecht gekomen. Nu kon ze een betalingsregeling aangaan om de restschuld van haar hypotheek af te lossen. Sinds een jaar is ze gelukkig schuldenvrij. Maar de voorwaarden van de waardedalingsregeling van het IMG zijn als zout in een open wond. Astrid komt niet in aanmerking, omdat ze in 2014 noodgedwongen akkoord is gegaan met de magere vergoeding van de NAM.