Nieuws

Voorzitter GBB, Jelle van der Knoop, geridderd

In de ochtend van 26 april is Jelle van der Knoop, oprichter en huidige voorzitter van de Groninger Bodem Beweging, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen behorende bij de onderscheiding zijn door Gerard Beukema, waarnemend burgemeester van gemeente Eemsdelta, uitgereikt. Het lintje is door Jelle’s vrouw Mijntje opgespeld. Van der Knoop heeft zich op bijzondere wijze maatschappelijk onderscheiden, niet alleen in zijn loopbaan, maar vooral in zijn vrijwillige werkzaamheden voor de leefgemeenschap waarin hij vertoeft. Middels zijn rol als voorzitter en initiatiefnemer van de GBB zet hij zich al meer dan tien jaar in voor een rechtvaardige afhandeling van schade en herstel voor de bewoners van het Groningen gasveld.

Zwart-Wit boek Heft-in-eigen-Hand en Eigen Initiatief

In 2016 is de pilot Heft-in-eigen-Hand (HEFT) door Nationaal Coördinator Groningen gestart als proef voor 50 particuliere woningeigenaren. Een jaar later werd deze pilot opgevolgd door Eigen initiatief (EI). Het uitgangspunt voor deze programma’s is dat bewoners een grote mate van ruimte hebben in de voorbereiding en uitvoering van bouwkundige versterking van hun pand. De bewoners staan onder begeleiding van een door de NCG gefaciliteerde bouwbegeleider.

FTM schetst ongenuanceerd beeld over schadevergoeding

Op 8 april publiceerde Follow The Money (FTM) een artikel over de vergoeding van schade als gevolg van gasbevingen. FTM signaleert een aantal knelpunten waar alle Groningers die met het proces van schademeldingen te maken krijgen tegenaan lopen. Het lijkt erop dat in het artikel de werkelijke knelpunten onderbelicht blijven omdat eerst een paar bekende vooroordelen breed worden uitgemeten. De grondslag van de schadevergoedingsprocedure, namelijk het bewijsvermoeden (omkering van de bewijslast) wordt in het geheel niet belicht. FTM bevestigt hiermee het ongenuanceerde beeld dat elders in het land bestaat.

Bewilligingsverzoek Openbaar Ministerie in gaswinningszaak

Het Openbaar Ministerie wil de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) niet verder strafrechtelijk vervolgen. Dat is de strekking van een daartoe door het openbaar ministerie ingediend bewilligingsverzoek.

Bijna vier jaar nadat het gerechtshof de opdracht gaf tot vervolging van de NAM over te gaan, concludeert het Openbaar Ministerie dat er in een aantal gevallen weliswaar sprake is geweest van aanzienlijke tot zeer zware schade als gevolg van de door de gaswinning veroorzaakte aardbevingen maar van ‘concreet te duchten levensgevaar’ zou niet zijn gebleken.