Peter Bruijn (Wagenborgen)

Peter Bruijn (Wagenborgen)

Motivatie:

Voor het bestuur, en daarmee de klankbord groep zijn op dit moment de uitdagingen:

  • zich versterken door vergroting van het ledental
  • zichrichten op actieve bemoeienis met de dorpen
  • hierbij streven naar een meer planmatige bestuurlijke aanpak

Hiervoor wil ik mij graag inzetten.

Werkgroep:

Team Hypotheken