Gezondheids- en psychosociale problemen

Uit onderzoek is gebleken dat de effecten en indirecte effecten van de aardbevingen gevolgen hebben voor de fysieke en geestelijke gezondheid van gedupeerden*. Gevoelens van onveiligheid, de overlast van steeds opnieuw schade melden en vergoeding moeten bevechten, financiële problemen doordat het huis onder water staat vanwege schade en waardedaling leiden tot stress en woede en daaraan gerelateerde gezondheidsproblemen, met soms psychische gevolgen.

Wat wil de GBB concreet?

  • Dat de aanbevelingen uit het onderzoek van Postmes en Stroebe zo snel mogelijk worden uitgevoerd.
  • Dat het Rijk de financiële middelen levert om de aanbevelingen uit de voeren.
  • Dat er verder onderzoek komt naar gezondheids- en psychosociale problemen als gevolg van de aardbevingen.

* Zie de onderzoeken van prof. dr. T.T. (Tom) Postmes en dr. K.E. (Katherine) Stroebe